Giải Pháp liên lạc bộ đàm diện rộng

Hệ thống chuyển tiếp bộ đàm motorola

Giải Pháp liên lạc bộ đàm đi xa, trên diện rộng. 

Khi nào cần sử dụng trạm lặp (Repeater)?

 

Khi doanh nghiệp của bạn phát triển và thay đổi, yêu cầu liên lạc của bạn cũng sẽ mở rộng. Lúc này bạn cần sử dụng hệ thống trạm lặp (Repeater) giúp mở rộng vùng phủ sóng  Bộ lặp của Motorola cung cấp tính năng và sự linh hoạt không gì sánh được nhằm giúp bạn mở rộng vùng phủ sóng cuộc gọi trong khi vẫn tăng cường những khả năng của radio hai chiều – nâng cao hiệu quả thông tin liên lac của bạn.

 Repeater có vai trò khuếch đại tín hiệu vật lý ở đầu vào và cung cấp năng lượng cho tín hiệu ở đầu ra để có thể đến được những chặng đường tiếp theo trong mạng. Điện tín, điện thoại, truyền thông tin qua sợi quang… và các nhu cầu truyền tín hiệu đi xa đều cần sử dụng Repeater.

 

Sơ đồ một Repeater:

 


Tuy nhiên cơ chế làm việc của Repeater là khuyếch đại bất cứ thứ gì nó nhận được và truyền đi tiếp. Do không phân biệt được tín hiệu mà nó phải xử lý là gì, có thể là một khung dữ liệu hỏng hay thậm chí cả tín hiệu nhiễu nên Repeater không phải là lựa chọn cho việc truyền tin cậy về chất lượng đường truyền. 

Như vậy các đơn vị có thể liên hệ hai chiều giữa các địa điểm khác nhau như giữa các nhà máy, các thành phố và hiện tại các giải pháp kỹ thuật số còn giúp tăng phạm vi liên lac phạm vi quốc gia thông qua tính năng IP – Site Connect, kết nối thông qua IP Internet.